ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΣΕΝ / Σ.Σ.Π.Μ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. / Π-Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

dsc00006

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΣΕΝ / Σ.Σ.Π.Μ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. / Π-Μ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπάγεται στην 2η ΠΕΔΙΛΣ
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, Τ.Κ.57004
Τηλέφωνο: 2392034200
fax: 2392021602