ΑΕΝ / ΔΣΕΝ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΠΜ

dsc00006

ΑΕΝ/ ΔΣΕΝ/ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΣΠΜ
Υπάγεται στην 2η ΠΕΔΙΛΣ
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, Τ.Κ.57004
Τηλέφωνο: 2392034200
fax: 2392021602