ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2001 με την αριθμ. 20051/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναγνωρίστηκε σαν σωματείο και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αριθμό μητρώου 6880.