ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

aerophoto_6s

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Υπάγεται στην 2η ΠΕΔΙΛΣ 
Διεύθυνση: ΙΩΑNΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 1 ,T.Κ.60075
Τηλέφωνο: 2377022666
fax: 2377022576