Α’ Λιμενικό Τμήμα ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Υπάγεται στην 2η ΠΕΔΙΛΣ – Κ.Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, Τ.Κ.57004
Τηλέφωνο: 2392036096
fax: 2392036096