Δ’ Λιμενικό Τμήμα ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

neos-marmaras-marina

Δ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ
Υπάγεται στην 2η ΠΕΔΙΛΣ – Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Διεύθυνση: ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Τ.Κ.63081
Τηλέφωνο: 2375071943
fax: 2375071933