Α΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ουρανούπολη 2

Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
Υπάγεται στην 2η ΠΕΔΙΛΣ – Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Διεύθυνση: ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΣ, Τ.Κ.63075
Τηλέφωνο & fax : 2377071248