Γ΄Λιμενικό Τμήμα ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Γ΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Υπάγεται στην 2η ΠΕΔΙΛΣ – Κ.Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Τ.Κ. 60100
Τηλέφωνο: 2351061209
fax: 2351061209