Β’ Λιμενικό Τμήμα ΣΤΑΥΡΟΥ

14

Β΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Υπάγεται στην 2η ΠΕΔΙΛΣ – Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Διεύθυνση: ΣΤΑΥΡΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) T.Κ.57014
Τηλέφωνο: 2397061280
fax: 2397061280