ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος : ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιπρόεδρος : ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας : ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Γ. Γραμματέας : ΚΟΤΖΙΑΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμίας : ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Oργανωτικός Γραμματέας : ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Αναπληρωτής Ταμίας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος
 ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος.
 ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ Θεόδωρος.
 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης.
 ΤΑΣΣΙΟΥ Βάια.
 ΤΣΟΥΚΤΟΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μιχαήλ. 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Λάζαρος.
ΓΡΑΙΚΟΣ Αλέξανδρος.
ΜΠΑΡΟΓΙΩΡΓΑΣ Δημήτριος.
 ΤΟΥΦΑΣ Ιωάννης.
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ Εμμανουήλ.
ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ Αναστάσιος.
 ΣΠΥΡΤΟΥ Χρήστος.