ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 01
Τ.Κ 54638
ΤΗΛ: 2310855629
fax: 2310893581

Επανδρώθηκε απο το Λιμενικό Σώμα το 2001.

emblhma_plaketa_ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ-ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ-ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ_ΘΕΣΝΙΚΗΣ