Έκθεση Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών για το οικονομικό έτος 2012 της ΠΟΕΠΛΣ

Πιστός και αταλάντευτα προσηλωμένος στην πεποίθηση «όλα τα φτιάχνουμε στο φως», έχω κινηθεί στη συνδικαλιστική μου πορεία. Επειδή στο Λιμενικό Σώμα, όλες και όλοι γνωριζόμαστε, είναι ανάγκη να είμαστε ειλικρινείς!!!

Μετά από  ανώνυμη καταγγελία που περιήλθε στα χέρια μου  και την οποία ανέγνωσα στο Διοικητικό Συμβούλιο την 30η Μαρτίου 2016, ακαριαία πρότεινα τον έλεγχο περασμένων οικονομικών ετών της Ομοσπονδίας από ορκωτούς λογιστές στη λογική «όλα να φωτίζονται». Βασικό μέλημα μου παρέμενε και παραμένει η αξιοπιστία λόγων και έργων στο συνδικαλιστικό μας όργανο. Άλλωστε αυτή ήταν η εντολή όλων. Ένα αίτημα το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες στο Δ.Σ εκείνης της ημέρας οι οποίοι με εξουσιοδότησαν να πράξω τα δέοντα.

Η πρόταση αυτή εισήχθη στον Διοικητικό απολογισμό  του συνεδρίου της Ρόδου και ψηφίστηκε επίσης ομόφωνα από τους συνέδρους. Μετά από έρευνα αγοράς και έχοντας εξασφαλίσει την αρτιότερη (οικονομικά και τεχνικά πέραν πάσης αμφιβολίας) προσφορά στις 14/6/2016 η οποία ήλθε από την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ACTIONAUDITING μέλος της RUSSEL BEDFORD INTERNATIONAL ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία. Η εταιρεία διενήργησε έλεγχο από την 1/1/2012 έως και την 31/12/2012, χρονιά που Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήταν ο κ. Δριβάκος Γ. και Ταμίας ο κ. Δίζελος Ι. όπως άλλωστε ήταν  συνεχόμενα στις ίδιες θέσεις  από τον Οκτώβρη του 2007 και μέχρι τον Μάη του 2015 ο πρώτος και Φλεβάρη του 2014 ο δεύτερος.

To πόρισμα της ACTION AUDITING αναφέρει, μεταξύ άλλων, αυτολεξί: «καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι δαπάνες των οδοιπορικών χωρίς παραστατικά ανέρχονται στο ποσό των 32.000,49 (τριανταδύο χιλιάδες ευρώ και 49 λεπτά) και οι δαπάνες εξωτερικών συνεργατών  χωρίς παραστατικά ανέρχονται στο ποσό των 10.125,00 (δέκα χιλιάδες εκατόν εικοσι-πέντε ευρώ).

Δηλαδή το σύνολο των δαπανών χωρίς παραστατικά ανέρχεται στο ποσό των 42.125,49 (σαρανταδύο χιλιάδων εκατό εικοσιπέντε ευρώ και 49 λεπτών) όπως προσδιορίστηκε στο κεφάλαιο 3, παρ. 8 της παρούσας έκθεσης.

Τέλος σημειώνουμε ότι το σύνολο των Δαπανών-Πληρωμών ποσού 248.379,48 (διακόσιες σαρανταοκτώ χιλιάδες 379 ευρώ και σαραναοκτώ λεπτά) για την περίοδο 1.1-31.12.2012 δεν τεκμηριώνεται, καθώς δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την ισχύουσα νομοθεσία και από το Καταστατικό της ΠΟΕΠΛΣ.

Η 28σέλιδη έκθεση θα αναγνωσθεί στο προσεχές Δ.Σ της ΠΟΕΠΛΣ και θεωρώ ότι σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει όλες τις πρέπουσες ενέργειες που απαιτούνται.

Για όσο διάστημα θα έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα κινούμαι πάντα στην λογική της διαφάνειας και του “όλα στο φως”.

            Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ

             Τσατσουλής Αθανάσιος

https://neaplefsi.gr/?p=10559

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →