Αναγνώριση ετών ως συντάξιμα για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 4387/16) από 12/05/16 διαμορφώθηκε νέο καθεστώς αναφορικά με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ως συντάξιμα για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία)

Παρά το γεγονός ότι έχουμε υποβάλει ως Ομοσπονδία εδώ και μήνες σχετικά ερωτήματα προς τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για το πώς διαμορφώνεται το καθεστώς με την μάχιμη πενταετία, δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει επίσημη απάντηση.

Είναι δεδομένο ότι όσα στελέχη έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας μέχρι και την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου την 12/05/16 θα καταβάλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης το ποσό που αναλογεί στην αποζημίωση εργασίας πέραν του πενθημέρου (40 ευρώ περίπου) συνολικά το ποσό των 2.400 ευρώ.

Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΚ.ΑΚΤ δεν έχει απαντήσει στις αιτήσεις συναδέλφων που έχουν υποβληθεί.

Στον αντίποδα επικρατούν τρεις απόψεις: ψήφισης του Νόμου (Ν. 4387/16) και μετά καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει εγκύκλιο από το Γ.Λ.Κ για το αν αυξάνεται το κόστος αναγνώρισης και από πότε θα ισχύσει αυτό.

Ως Ομοσπονδία έχουμε τονίσει σε όλους τους φορείς ότι η μάχιμη πενταετία δεν αποτελεί πλασματικό χρόνο αλλά πραγματικό καθώς αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας κατά το πενθήμερο όπως σε σύνολο ασφαλιστικών εισφορών 40 ετών για τους ασφαλισμένους που δεν αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2014.

Κατά συνέπεια δεν αποδεχόμαστε ως λογική καμία διαφοροποίηση στο υφιστάμενο καθεστώς.

Α. Το κόστος αναγνώρισης έχει ήδη διαμορφωθεί από την 12/05/16 στο 6,67% επί των αποδοχών, δεδομένο που αυξάνει το κόστος στο τετραπλάσιο.

Β. Το κόστος αναγνώρισης έχει ήδη διαμορφωθεί από την 12/05/16 στο 6,67% και από την 1/1/2017 θα διαμορφωθεί στο 20%.

Γ. Η αύξηση στο 6,67 θα ισχύσει από 1/1/2017 οπότε σ’ αυτή την περίπτωση η υποβολή των αιτήσεων για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας με κόστος ανάλογο του πενθημέρου θα πρέπει να είναι άμεση.

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη που έχουν υποβάλει αιτήσεις αναγνώρισης με κόστος 40 ευρώ θα ερωτηθούν αν συνεχίσουν να επιθυμούν την αναγνώριση σε περίπτωση που το ποσό αυξηθεί.

Για τα στελέχη που κατετάγησαν από το 1990 μέχρι και το 1995 τα 3 έτη που δίνονται ως επιπρόσθετο δικαίωμα στα 5 πλασματικά δύναται να αναγνωριστούν μόνο όταν αποστρατευτούν.

Στρατιωτική Θητεία

Αυξάνεται το κόστος αναγνώρισης από 1/1/2017 από το 6,67% στο 20% και όσα στελέχη επιθυμούν θα πρέπει να επισπεύσουν ώστε μέχρι την 31/12/2016 η αίτηση τους να έχει πάρει πρωτόκολλο από το Γ.Λ.Κ.

Δεν προκύπτει από πουθενά αλλαγή στο ποσοστό χρονοεπιδόματος στο οποίο συνυπολογίζεται και η στρατιωτική θητεία.

Έτη Σπουδών  

Αυξάνεται το κόστος αναγνώρισης από 1/1/2017 από το 6,67% στο 20% και όσα στελέχη επιθυμούν θα πρέπει να επισπεύσουν ώστε μέχρι την31/12/2016 η αίτηση τους να έχει πάρει πρωτόκολλο από το Γ.Λ.Κ.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι δικαίωμα αναγνώρισης των ετών σπουδών έχουν όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως αν αποτελέσαν προσόν κατάταξης.

Τόσο για τη στρατιωτική θητεία όσο και για τα έτη σπουδών η 1/1/2017 αποτελεί την ημερομηνία εφαρμογής λόγω του ΕΦΚΑ καθώς σε κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων το 20% έχει ήδη εφαρμοστεί από την 12/05/2017.

Διπλά έτη για στελέχη που υπηρετούν σε Ειδικές Δυνάμεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από τα όσα προκύπτουν δεν θα υπάρξουν αλλαγές για τα διπλά χρόνια όσων υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το κόστος θα παραμείνει στο 6,67%.

Ως γενική παρατήρηση τονίζεται ότι η αναγνώριση των πλασματικών ετών βοηθάει σημαντικά στην συμπλήρωση της κύριας σύνταξης καθώς ακόμη και τα 40 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε το 50% της πλήρους σύνταξης.

ΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρ. 2 του Ν. 3865/2010 για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που κατετάγησαν μετά την 1.1.2011, ισχύει:

Υπάγονται στις κοινές διατάξεις του Ι.Κ.Α. και συνεπώς τεκμαίρεται ότι θα  δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας αλλά και του 62ου έτους της ηλικίας.

Να έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας (θεμελιωτικού-πλασματικού) μόνο της στρατιωτικής θητείας και καμίας άλλης υπηρεσίας όπως τη μάχιμη 5ετια, διπλά έτη για στελέχη που υπηρετούν σε Ειδικές Δυνάμεις (ΚΕΑ, ΜΥΑ, πτητικά) καθότι παρόμοιο καθεστώς στο ΙΚΑ δεν υφίσταται.

https://neaplefsi.gr/?p=10691

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →