Άσκηση αγωγής για μή συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ.

Με δεδομένο, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει ανταποκριθεί με πλήρη συμμόρφωση στις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, για τη διαμόρφωση των μισθολογικών μας αποδοχών στα δεδομένα του Ιουλίου του 2012, συστήνεται στα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τα οποία επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην άσκηση σχετικής αγωγής. Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης κ. Δημήτρης Σκάλκος, με τους συνεργάτες του, αναλαμβάνει τη διαδικασία άσκησης της αγωγής ομαδικά, με κόστος συμμετοχής είκοσι (20) ευρώ για κάθε στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης, θα καταβληθεί αμοιβή, που θα ανέρχεται σε ποσοστό 3%, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, επί του καθαρού εισπραχθησόμενου ποσού.

Ε  π  ι  κ  ο  ι  ν  ω  ν  ί  α:

693618885723104205202374024476  skaldim@yahoo.gr

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο της Ένωσης, και στους καθορισμένους εκπροσώπους της Ένωσης σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία, μέχρι τη Δευτέρα  23 Ιανουαρίου 2017:

(α) εξουσιοδότηση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, εκτυπωμένο σε ένα φύλλο (μπρος – πίσω οι δυο σελίδες) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε Κ.Ε.Π., Α.Τ. ή Λιμενική Αρχή,

(β) έντυπο, συμπληρωμένο με τα ατομικά στοιχεία του στελέχους και υπογεγραμμένο από αυτό, όπως το συνημμένο υπόδειγμα,

(γ) αντίγραφα των μηνιαίων φύλλων μισθοδοσίας από το ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015 έως ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 και

(δ) το ποσόν των είκοσι (20) ευρώ.

*** Καλό θα είναι να μην περιμένουμε την 23η Ιανουαρίου, αλλά θα πρέπει να σπεύσουμε, ώστε, ενεργώντας ομαδικά, να επισπεύσουμε την άσκηση των αγωγών ανά πενήντα (50) άτομα.

 

*** Στελέχη μη μέλη της Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν ερχόμενοι απ’ ευθείας σε συνεννόηση με το γραφείο του νομικού μας συμβούλου, στα παραπάνω τηλέφωνα και email.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε λήψη των απαιτούμενων εγγράφων.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΓΩΓΗΣ

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →