Συνέχιση διαδικασίας για την άσκηση αγωγής.

Ενημερώνουμε, ότι υπήρξε μαζική συμμετοχή των συναδέλφων,  στην άσκηση της σχετικής αγωγής, με στόχο τη διεκδίκηση της καταβολής των διαφορών των μισθολογικών μας αποδοχών σε βάθος διετίας (Φεβρουάριος 2015 έως και Ιανουάριος 2017).

Επειδή, παρατηρήθηκε ότι υπήρξαν συνάδελφοι, οι οποίοι δεν πρόλαβαν και επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να προβούν στην ίδια ακριβώς ενέργεια μέχρι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, με τους ίδιους όρους, προσκομίζοντας στο νομικό σύμβουλο της Ένωσης κ. Δημήτρη Σκάλκο:

(α) εξουσιοδότηση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, εκτυπωμένο σε ένα φύλλο (μπρος – πίσω σε ένα φύλλο οι δυο σελίδες) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε Κ.Ε.Π., Α.Τ. ή Λιμενική Αρχή,

(β) έντυπο, συμπληρωμένο με τα ατομικά στοιχεία του στελέχους και υπογεγραμμένο από αυτό, όπως το συνημμένο υπόδειγμα,

(γ) αντίγραφα των μηνιαίων φύλλων μισθοδοσίας από το ΜΑΡΤΙΟ 2015 έως και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017 και

(δ) το ποσόν των είκοσι (20) ευρώ.

Ε  π  ι  κ  ο  ι  ν  ω  ν  ί  α:

693618885723104205202374024476  skaldim@yahoo.gr

νέα έντυπα αγωγής φεβρουαρίου

*** Στελέχη μη μέλη της Ένωσης μπορούν επίσης να συμμετάσχουν  ερχόμενοι απ’ ευθείας σε συνεννόηση με το γραφείο του νομικού μας συμβούλου, στα παραπάνω τηλέφωνα και email.

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →