Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας.

Η Ε.Π.Λ.Σ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αντιλαμβανόμενη το βάρος ευθύνης που τις αναλογεί, και δείχνοντας την απαιτούμενη σοβαρότητα, χωρίς κανένα ίχνος σκοπιμότητας-πανικού, μετά από συνεργασία με το νομικό της σύμβουλο κ.Σκάλκο Δημήτριο, προτρέπει τα μέλη της να προβούν στην κατάθεση αίτησης για την χορήγηση των επιδομάτων, ώστε να επέλθει η διακοπή της παραγραφής τους.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξουμε.

Ακολουθεί επιστολή του κ.Σκάλκου Δημητρίου:


Όπως γνωρίζετε, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας έχοντας ήδη υποστεί μειώσεις με τους νόμους 3833/2010 & 3845/2010 καταργήθηκαν ολοσχερώς για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα (από 01-01-2013) με τις ρυθμίσεις της  υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/201 και η κατάργηση διατηρήθηκε με το Ν. 4307/2014. Οι αριθμ. 2196/2014 και 1126/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των ανωτέρω νόμων για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, δεν διέλαβαν σκέψεις για την κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.

   

            Στηριζόμενες στην αριθμ. 2287/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πολλές αποφάσεις Ειρηνοδικείων της χώρας έχουν κρίνει ως αντισυνταγματική την ολοσχερή κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα (Ειρ Αμαρ 21/2017, Ειρ Λευκ 128/2017, Ειρ Καλαμ 7/2016, Ειρ Πατρών 258/2016, Ειρ Λαμίας 467/2016, βλ. και ΔΠρ Ναυπλίου 155/2016).

           

            Σημαντική σημείωση:

Οι παραπάνω αποφάσεις είναι πρωτόδικες και έχουν εκδοθεί και πολλές αντίθετες, οι οποίες θεωρούν ανεκτή την περικοπή των υπόψη επιδομάτων.

            Η διεκδίκηση αφορά τα μειωμένα επιδόματα εορτών και αδείας, δηλαδή τα επιδόματα, στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί από τους παραπάνω νόμους πριν καταργηθούν με το Ν. 4093/2012, δηλαδή, πεντακόσια (500,00) ευρώ επίδομα Χριστουγέννων-Νέου έτους και από διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ για επίδομα Πάσχα και αδείας. Η μείωση σε αυτό το ύψος είχε κριθεί ως συνταγματική για τους δημοσίους υπαλλήλους με την αριθμ. 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

            Δεν υπάρχει απόφαση ελληνικού δικαστηρίου, με την οποία να κρίθηκε η συνταγματικότητα της περικοπής των ως άνω επιδομάτων στην κατηγορία των ειδικών μισθολογίων, όπου περιλαμβάνεται και το προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.         

             Η παραγραφή των πάσης φύσεως μισθολογικών αξιώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου έχει κριθεί ως διετής με τις αποφάσεις του ΑΕΔ 01/2012 και 32/2008. Έτσι, αξίωση για επιδόματα εορτών και αδείας, εγερθείσα και ασκηθείσα για πρώτη φορά εντός του 2018, μπορεί να περιλάβει το δώρο Χριστουγέννων-Νέου έτους 2016 και και όλα τα δώρα και επίδομα άδειας για το 2017 και 2018 διάστημα από το τέλος του 2016 και μετά. Διακοπή της παραγραφής επέρχεται με την κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση των επιδομάτων, ιεραρχικά προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ, είτε προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο γραφείο του στο κτίριο του ΥΜΑΘ.

                Με σύνεση και σοβαρότητα προσεγγίζουμε την κατάσταση, αναμένοντας τις εξελίξεις.

           

 

Θεσσαλονίκη 10 Οκτωβρίου 2018

Mε εκτίμηση

Δημήτρης Σκάλκος

Δικηγόρος LL.M.

2310420520 -2374024476-6936188857

skaldim@yahoo.gr  και skalkos4@gmail.com


 

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →