Νέα δικαστική διεκδίκηση καταβολής αναδρομικών.

Με δεδομένο, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει ανταποκριθεί με πλήρη
συμμόρφωση στις σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 1126/2016 και
2196/2014, για τη διαμόρφωση των μισθολογικών αποδοχών στα δεδομένα προ
του Ιουλίου του 2012, ως και την ορθή εφαρμογή των Ν. 4472/2017, Ν.
4575/2018, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μηνιαίες μισθολογικές απολαβές, των
στελεχών ΛΣ.
Για τα έτη 2018-2019-2020 ασκήθηκαν αγωγές, οι οποίες
συζητούνται ήδη στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο από το Νοέμβριο 2022 έως
και Απρίλιο 2023.

Προτείνεται η επανάληψη της αγωγής για τα στελέχη εν ενεργεία για τα έτη
2021 και 2022, στα στελέχη ΛΣΕΛΑΚΤ, τα οποία επιθυμούν, να συμμετάσχουν.

Ο Δικηγόρος LL.M. στον Άρειο Πάγο & το Συμβούλιο Επικρατείας, κ. Δημήτρης
Σκάλκος, Υποναύαρχος ΛΣ (εα), με τους συνεργάτες του, αναλαμβάνει τη
διαδικασία άσκησης της αγωγής ομαδικά, με κόστος συμμετοχής δέκα πέντε
(15) ευρώ για κάθε στέλεχος ΛΣΕΛΑΚΤ. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης
της υπόθεσης, ΔΕΝ (Ε) ΔΕΝ θα καταβληθεί αμοιβή.

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α:
6936188857 – 6936188855 – 2310420520 – 2374024476
skaldim@yahoo.gr, skalkos4@gmail.com

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να στείλουν ΑΜΕΣΑ
στα ως άνω e-mail έντυπο, συμπληρωμένο με τα ατομικά στοιχεία του
στελέχους και υπογεγραμμένο από αυτό, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.
Στη συνέχεια θα προσκομίσουν στο γραφείο της Τοπικής Ένωσης
Προσωπικού ΛΣ, σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία, μέχρι τη Δευτέρα 09
Ιανουαρίου 2023:
(α) δικαστικό πληρεξούσιο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, εκτυπωμένο
σε ένα φύλλο προς πίσω οι δυο σελίδες) με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής σε Κ.Ε.Π., Α.Τ. ή Λιμενική Αρχή, και
(β) αντίγραφα των μηνιαίων φύλλων μισθοδοσίας:
1. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
2. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
3. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.
4. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
5. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.
(γ) το ποσόν των δέκα πέντε (15) ευρώ.
*** Καλό θα είναι να μην περιμένουμε την καταληκτική ημερομηνία, αλλά θα
πρέπει, ενεργώντας ομαδικά, να επισπεύσουμε την άσκηση των αγωγών
ανά πενήντα (50) άτομα.
*** Στελέχη μη μέλη της Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν, στέλνοντας
ΑΜΕΣΑ στα ως άνω e-mail έντυπο, συμπληρωμένο με τα ατομικά στοιχεία
του στελέχους και υπογεγραμμένο από αυτό, όπως το συνημμένο
υπόδειγμα, ως και ερχόμενοι απ ευθείας σε συνεννόηση με το γραφείο του
ανωτέρω Δικηγόρου, στα παραπάνω τηλέφωνα και e-mail.

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →