Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα μακροχρόνιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα για το Λ.Σ. αποτελεί, δυστυχώς ακόμα, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απο τις πρώτες μέρες σύστασης του νέου Δ.Σ. τέθηκε σαν …

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Διάβασε περισσότερα