Σχολείο Ασφαλείας Θαλάσσιων/ Χερσαίων Συνόρων και Ελέγχου Προσφύγων/ Όπλων και Αγαθών Διπλής Χρήσης

Στο πλαίσιο διεξαγωγής Σχολείου Ασφαλείας Θαλάσσιων/ Χερσαίων Συνόρων και Ελέγχου Προσφύγων/ Όπλων και Αγαθών Διπλής Χρήσης από το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαρτίου …

Σχολείο Ασφαλείας Θαλάσσιων/ Χερσαίων Συνόρων και Ελέγχου Προσφύγων/ Όπλων και Αγαθών Διπλής Χρήσης Διάβασε περισσότερα