Δημοσίευση επιστολής.

Σε αντιδιαστολή με το πνεύμα της εποχής όπου η λογοκρισία βρίσκεται στο απώγειό της, με την επιλεκτική δημοσίευση μόνο αρεστών ανακοινώσεων, και όπως μας επιτάσει ο συνδικαλιστικός μας πολιτισμός, τηρώντας …

Δημοσίευση επιστολής. Διάβασε περισσότερα