Δημοσίευση επιστολής.

Σε αντιδιαστολή με το πνεύμα της εποχής όπου η λογοκρισία βρίσκεται στο απώγειό της, με την επιλεκτική δημοσίευση μόνο αρεστών ανακοινώσεων, και όπως μας επιτάσει ο συνδικαλιστικός μας πολιτισμός, τηρώντας τους κανόνες της Δημοκρατίας, η ιστοσελίδα της Ένωσής μας παραθέτει αυτούσιο έγγραφο με ερωτήματα προς το Δ.Σ. της Ένωσής μας.

Ερωτήματα προς ΕΠΛΣ

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →