Ενέργειες Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για την πλήρη αποκατάσταση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναφορικά με την διάταξη για τη στρατιωτική θητεία.

Από τις Ενώσεις Προσωπικού Λιμενικού Σώματος – μέλη της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., τίθενται ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρ. 17 του ν. 4551/2018, που αφορά στην αναδρομική βαθμολογική, μισθολογική και οικονομική τακτοποίηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, είχαν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία και ήταν τυπικό προσόν κατάταξής τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη συνεχιζόμενη αδράνεια της υπηρεσίας, η οποία με το πρόσχημα αποστολής ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την ερμηνεία της διάταξης του άρθρ. 17 του ν. 4551/2018, αρνείται εδώ και καιρό να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη και αναδρομική αποκατάσταση των στελεχών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

  1. Να αναθέσει στη Νομική Σύμβουλο της Ομοσπονδίας, κα Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα, να προβεί σε σύνταξη αιτήσεως, την οποία και θα υποβάλλει η ίδια μέσω εξουσιοδοτήσεως στην αρμόδια υπηρεσία, με την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα αιτούνται την αποκατάστασή τους, χωρίς κανένα κόστος για τους συναδέλφους.
  2. Σε περίπτωση, που η αίτηση αύτη δεν απαντηθεί ή απαντηθεί αρνητικά για τους συναδέλφους, ανοίγεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων συναδέλφων μέσω ομαδικού δικογράφου, με κόστος, το οποίο θα αναλάβει η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Προς τούτο, καλούμε τους συναδέλφους να υπογράψουν τη σχετική εξουσιοδότηση, βεβαιώνοντας στην υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής τους, με την οποία εξουσιοδοτείται η νομική σύμβουλος της Ομοσπονδίας να υποβάλλει ως πληρεξουσία όλων των συναδέλφων τη σχετική αίτηση, το περιεχόμενο της οποίας και σας γνωστοποιούμε, προκειμένου να εκκινήσει η σχετική διαδικασία.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί βρίσκεται η σχετική εξουσιοδότηση που πρέπει να συμπληρωθεί απο τους ενδιαφερόμενους.

190723-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΝΟΜΙΚΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΠΟΕΠΛΣ-ΓΙΑ-ΑΡΘΡ.-17-Ν.4551-2018

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →