Δικαστική διεκδίκηση καταβολής αναδρομικών.

Η Ένωσή μας μετά από ενδελεχή έρευνα με τους νομικούς της συμβούλους κατέληξε ότι πρέπει να γίνουν αγωγές για την διεκδίκηση των αναδρομικών που αφορούν την αποκατάσταση του μισθολογίου μας πριν το ν.4093/2012.

Σας παραθέτουμε την πιο συμφέρουσα διαδικασία ομαδικής αγωγής με κόστος 15 ευρώ, και χωρίς καταβολή αμοιβής σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης, και συννημένα τα απαραίτητα έγγραφα.

Με δεδομένο, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει ανταποκριθεί με πλήρη συμμόρφωση στις σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 1126/2016 και 2196/2014, για τη διαμόρφωση των μισθολογικών μας αποδοχών στα δεδομένα προ του Ιουλίου του 2012, ως και την ορθή εφαρμογή των Ν.4472/2017, Ν.4575/2018, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μηνιαίες μισθολογικές απολαβές μας, από το μήνα Ιανουάριο του 2018 μέχρι και σήμερα, ήτοι  τα έτη 2018-2019-2020 που δεν υπέπεσαν σε παραγραφή, συστήνεται στα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τα οποία επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην άσκηση σχετικής αναγνωριστικής αγωγής.

Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης κ. Δημήτρης Σκάλκος, με τους συνεργάτες του, αναλαμβάνει τη διαδικασία άσκησης της αγωγής ομαδικά, με κόστος συμμετοχής δέκα πέντε (15) ευρώ για κάθε στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης, ΔΕΝ (Ε) ΔΕΝ θα καταβληθεί αμοιβή.

Ε  π  ι  κ  ο  ι  ν  ω  ν  ί  α:

69361888576936188855 –  23104205202374024476  

skaldim@yahoo.gr

skalkos4@gmail.com

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο της Ένωσης, σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία, μέχρι τη Δευτέρα  21 Δεκεμβρίου 2020:

(α) δικαστικό πληρεξούσιο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, εκτυπωμένο σε ένα φύλλο (μπρος – πίσω οι δυο σελίδες) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε Κ.Ε.Π., Α.Τ. ή Λιμενική Αρχή,

(β) έντυπο, συμπληρωμένο με τα ατομικά στοιχεία του στελέχους και υπογεγραμμένο από αυτό, όπως το συνημμένο υπόδειγμα,

(γ) αντίγραφα των μηνιαίων φύλλων μισθοδοσίας:

  1. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016. 2. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
  2. ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2018. 4. ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019.
  3. ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2020.

(δ) το ποσόν των δεκαπεντε (15) ευρώ.

*** Καλό θα είναι να μην περιμένουμε την 21η Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει, ενεργώντας ομαδικά, να επισπεύσουμε την άσκηση των αγωγών ανά πενήντα (50) άτομα.

*** Στελέχη μη μέλη της Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν ερχόμενοι απ’ ευθείας σε συνεννόηση με το γραφείο του νομικού μας συμβούλου, στα παραπάνω τηλέφωνα και email.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΣ

Eνημερωτικό σημείωμα

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →