Σύσταση Δ.Σ. και Αντιπροσώπων Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Μετά τις αρχαιρεσίες της 05/05/2022 ανακοινώνονται η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκλεγμένων Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Σύσταση Δ.Σ. και Αντιπροσώπων Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Διάβασε περισσότερα